Otto Gellnar 

Přeskočit na navigaci

Consulting

Služby v oblasti analýz se týkají zejména controllingu, nebo manažerského účetnictví. Na prvním místě je finanční zdraví společnosti. Zde poskytujeme poradenství, kde doporučujeme, jak by měla firma vypadat, jaká by měla být její struktura, jak správně pracovat s výsledovkou, rozvahou a cash-low, kalkulacemi, reportingem, plánováním a vyhodnocováním skutečností. Výsledkem by měla být atraktivita jak pro investory tak pro poskytovatele úvěrů

- Reporting ziskovosti jednotlivých typů výrobků, jakým způsobem se vykazují, jaká jsou pravidla oceňování, které metody firma používá, které náklady zahrnout do nákladů na výrobu, které na prodej, na marketing.
- Zavedení plánovacího procesu ve společnosti
- Výběry dat, přípravy pro migrace
- Tvorba reportů včetně jejich automatizace
- Analýzy alokací jednotlivých nákladů, hledání nejlepších alokačních klíčů, kde jsme schopni určit, jak efektivně rozložit náklady jednotlivých oddělení mezi produkty.
- Analýzy výnosnosti investic, které modelují, zdali je daná investice žádoucí, či nikoliv. Tyto analýzy jsou pro firmy vodítkem, jak investovat, aby byla investice řádně zúročena, dostatečně zdokonalovala dílčí procesy a generovala co největší cashflow. Tyto analýzy bývají často opomíjeny, což může vést k nevýhodným investicím.
- Co-Když analýzy, které se snaží nastínit scénáře jednotlivých variant


Zeptejte se nás

Chtěli byste se informovat o specifických službách společnosti OTTO GELLNAR?

V případě jakýchkoli otázek nás prosím kontaktujte!


Navigace 

Pravděpodobně nemáte nainstalován Adobe flash player


Copyright © 2020 OTTO GELLNAR, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vytvořila internetová agentura WEBOVARESENI.CZ