Otto Gellnar 

Přeskočit na navigaci

Consulting

Ve společnosti je velmi důležité, aby byly veškeré procesy prováděny včas, v dostatečné kvantitě a kvalitě, za přiměřených nákladů, tedy efektivně. Zde jsou důležité audity procesu organizační struktury a pracovních náplní, protože pokud chce firma efektivně hospodařit, měla by si nechat vypracovat analýzu procesů, které v ní probíhají. Analýza zkoumá veškeré procesy od začátku až do konce, popisují se zde jednotlivé kroky a vazby zaměstnanců, kteří tyto procesy zpracovávají.
Častým problém ve společnostech bývá hodně byrokracie. Soustředíme se především na kvantitu procesů, kde jsme schopni určit, zda je počet zaměstnanců vykonávajících jistou činnost optimální, či ne.

Velmi důležitá je kvalitní práce managementu na všech úrovních, každý manažér by měl mít dokonale informován o prácí ve svém oddělení, což bohužel často není realitou. Zavedením účelných kontrol a ukazatelů získá manažer potřebný přehled umožňující kvalitnější řízení.
Některé organizační struktury jsou navrženy tak, že jeden vedoucí má suboptimální, či naopak nadoptimální počet podřízených, díky naším doporučením může firma tyto počty účelně zoptimalizovat.

Dalším častým problémem týkajícím se organizační struktury podniku je nejasné vymezení kompetencí jednotlivých oddělení, kde může dojít k tomu, že jsou jsou jisté činnosti vykonávány několikrát. Díky našemu posudku můžou být tyto nedostatky napraveny.


Zeptejte se nás

Chtěli byste se informovat o specifických službách společnosti OTTO GELLNAR?

V případě jakýchkoli otázek nás prosím kontaktujte!


Navigace 

Pravděpodobně nemáte nainstalován Adobe flash player


Copyright © 2020 OTTO GELLNAR, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vytvořila internetová agentura WEBOVARESENI.CZ